Stawianie balaski z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie plot z PCV na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu prócz kilku wypadków.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski plastikowe na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak projektowane balustrady PCV na plot i furtę ze sztachet jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy